HOME

ESSENTIELE SUIKERS

Glucose  Galactose  Mannose  Xylose  Fucose  Glucosamine  Neuraminezuur  Galactosamine

Outside the Box


GLYCONUTRIENTS   (JEFF ALLAN)
FDA = Food and Drug Administration.

Eind zeventiger jaren werd er veel onderzoek gedaan door de FDA naar de werking van aloë vera.
Aloëvera wordt 5x genoemd in de Bijbel, dat wekt de nieuwsgierigheid bij mensen.
Een groep onderzoekers verzocht een dokter van het Carington laboratorium om onderzoek te doen naar het actieve geneeskrachtige bestanddeel in de aloëvera plant.
Het eerste wat hij dacht was dat het een levend voorverteerd molecuul moest zijn.
Met andere woorden, als je een blad van de aloëvera plant afsnijdt en het toepast op een brandwond, heeft het grote geneeskrachtige werking.
 Enkele uren later is de geneeskrachtige werking nagenoeg verdwenen.
In 1981 werd het actieve molecuul Mannose ontdekt.
 De onderzoekers hebben meteen 'n wereldwijd patent aangevraagd en gekregen op de stabilisering van het molecuul Mannose.
De volgende stap was het product te testen.
 Ze vroegen dokter Mac Danial  (hoofd pathologie Parkland Hospital in Dallas Texas) om het product te testen.
Hij vroeg:"testen op wat?".
 "Testen op alles wat mogelijk is". We willen weten wat het doet, wat voor effect het heeft,
In het begin van de tachtiger jaren was aids een belangrijk onderwerp.
Dus begon men met een grote groep aidspatiënten.
 Ze gaven deze mensen het viessmakende gestabiliseerde molecuul Mannose in een vloeibare vorm.
 Tot hun verbazing hadden na 3 maanden 70% van de patiënten geen symptomen van aids meer.
 Men gaf het product aan nog 3 doktoren voor een dubbelblind onderzoek met dezelfde resultaten.
 Deze doktoren verzamelden alle feiten van deze onderzoeken en presenteerden dit op een groot medisch congres midden tachtiger jaren.
 Maar daar werden ze uitgelachen, want Mannose is een lange ketting koolhydraten.
 Het is een suikermolecuul.
 De wetenschap heeft ons altijd geleerd dat alle koolhydraten worden omgezet in glucose wat energie geeft. Maar wie kan dat wat schelen.
En hier had men het over een suikermolecuul dat een enorme invloed heeft op het immuunsysteem.    
Deze onderzoekers concentreerden hun onderzoek op de werking van Mannose.
 Hoe komt het in het lichaam en wat doet het?
 Op hetzelfde moment was er een Duitse dokter, dokter Günter Blobel, die onderzoek deed in de Verenigde Staten.
 Dokter Blobel analyseerde het menselijk lichaam op celniveau.
 Op dat moment beschikte men over een microscoop die sterk genoeg was om in de menselijke cel te kijken, want voor 1990 was er geen microscoop die sterk genoeg was om in de menselijke cel te kijken.
 Met deze microscoop bekeek men de menselijke cel en men zag dat het wel leek of er haar op groeide.
De cel zag er uit als een bal met haar er op.
 Dokter Blobel ontdekte dat aan de oppervlakte van iedere cel proteïne moleculen zaten.
 Daar zaten dan weer haartjes aanvast.
 Deze haartjes van moleculen vormen een soort streepjescode.
 Deze code zorgt voor de communicatie tussen de cellen.
 De theorie van Dokter Blobel was dat gezonde cellen maken gezonde weefsels en gezonde weefsels maken gezonde organen.
 Gezonde organen maken gezonde systemen en als je systeem goed functioneert heb je geen gezondheidsproblemen meer.
Dokter Blobel won de Nobelprijs voor medicijnen in oktober 1999. Hij kreeg de Nobelprijs voor de ontdekking hoe cellen konden communiceren.
 Men weet al heel lang dat het lichaam zichzelf geneest.
 Je snijdt je in je vinger en 14 dagen later is het weer genezen.
 Men wist alleen niet hoe het menselijk lichaam dat deed.
 Nu gaan we even terug naar die 2 onderzoekers in Dallas.
 Deze onderzoekers bekeken en analyseerden die haartjes op de menselijke cel en ontdekten dat die haartjes waren opgebouwd uit een proteïne molecuul met daaraan vast duizenden andere moleculen.
 Deze onderzoekers ontdekten dat die duizenden moleculen allemaal bestonden uit één van acht individuele moleculen.
Één van deze acht moleculen identificeerde men snel.
 Mannose, dat molecuul was in 1981 in de aloëvera plant ontdekt.
 Daarna ontdekte men glucose en lactose waarvan de meeste mensen meer dan genoeg hebben.
 Maar het duurde tot 1996 voordat men de andere vijf ontdekte.
 In 1996 had men alle acht enkelvoudige suikers geïdentificeerd.
 Deze enkelvoudige suikers gebruikt het lichaam voor de productie van suikerproteïne.
 Suikerproteïne, daaruit bestaan de haartjes op de cel en vormen een soort streepjescode waarmee cellen communiceren.
Het menselijk lichaam heeft al deze acht enkelvoudige suikers nodig.
 Men vond echter dat er slechts twee van deze suikers in ons dagelijks eten zitten.
 Die andere zes suikers zijn vrijwel verdwenen.
 De reden dat deze suikers verdwenen zijn, is een veelvoud van factoren.
Onder andere landbouwmethodes, conserveringsmiddelen, lucht- en waterverontreinigingen.
Zover bekend zijn er wel 209 verschillende koolhydraten en de meeste worden in het lichaam omgevormd tot suiker.
 Maar deze acht essentiële suikers zijn wat men noemt voorverteerd.
 Met andere woorden ze worden niet door het lichaam verteerd, maar worden opgenomen en direct gebruikt voor de productie van glyconutrients.
Op dat moment heeft het bedrijf dat al zo lang onderzoek deed naar deze stoffen gedacht, laten we deze acht enkelvoudige suikers in één product samenvoegen en het testen.
Vanaf het moment dat dit bedrijf het eerste molecuul Mannose ontdekte wilde het bedrijf de goedkeuring hebben van de FDA om het te verkopen.
Ze hebben het product met de acht enkelvoudige suikers aan de FDA gegeven om het te testen.
 Men vond uit dat het spul niet giftig was en dat het geen interactie had met medicijnen.
 Daarom mocht het niet als medicijn geregistreerd worden.
 Men mocht het wel als voedselsupplement registreren.
 De FDA liet het bedrijf weten dat als het bedrijf zou claimen dat dit product ziektes kon genezen, dat ze het bedrijf zouden sluiten.
 Want met niet-giftig voedsel kan je geen ziekte genezen.
Als je ziektes wilt genezen moet je in de USA naar een dokter die je medicijnen geeft, goedgekeurd door de FDA.
Nu even terug naar deze acht essentiële suikers, deze acht suikers moet je lichaam hebben anders ga je dood.
 Alle zoogdieren hebben ze nodig. Er is echter een ondersteunend mechanisme in het lichaam wat deze suikers kan maken.
 Dit kost het lichaam veel energie, want om deze suikers te maken moet het lichaam tussen de 9 en 34 moleculaire omzettingen doen.
 Ook zijn er veel vitaminen en mineralen voor nodig.
De productie van glyconutrients wordt ook nog gehinderd door allerlei giftige stoffen waaronder medicijnen en conserveringsmiddelen.
In de USA moet een medicijn giftig zijn om door de FDA geregistreerd te worden.
De test gaat als volgt: men geeft het product aan 1000 proefdieren.
 Men geeft deze dieren steeds een klein beetje meer van het te testen middel tot 50% is gestorven.
 Dat is dan de dodelijke dosis.
Laten we eens kijken naar alle chronische ziektes waar we vroeger nauwelijks van gehoord hadden. Onderzoek in de USA toont aan dat ons immuunsysteem 3 tot 5% achteruit gaat per jaar (plus minus 20 tot 25% in de laatste 25 jaar).
Wat zien we vaak bij de eerste symptomen van ziektes?
Ik voel me zo moe, ik heb geen energie.
Het lichaam heeft maar één taak en dat is je in leven te houden.
Wat je baas wil of hoeveel werk je nog hebt, je lichaam zegt: ik heb er niets mee te maken en bovendien als je niet meer leeft doe je toch ook niets meer.
Je immuunsysteem is net als een echtpaar ‘s nachts in bed.
 De vrouw hoort iets aan de achterdeur en maakt haar man wakker.
 Schat ik hoor iets vreemds aan de achterdeur, haar man schiet zijn badjas aan, pakt een knuppel en gaat kijken wat er aan de hand is.
 De vrouw is het detectie systeem en de man het aanpassingssysteem.
 Het detectiesysteem lokaliseert en identificeert problemen in het lichaam.
 Dat kunnen een virus, een bacterie of een gif zijn.
 Deze drie dingen kunnen een gezondheidsprobleem geven.
De manier waarop je lichaam erop reageert of niet reageert, bepaalt de uitkomst van de diagnose.
Laten we aannemen dat je een virus oploopt: iemand niest voor je in de winkel en jij haalt adem, of je wordt gebeten door een mug.
 Dat zijn mogelijkheden waardoor je geïnfecteerd kunt raken.
 Laten we aannemen dat je besmet raakt door een virus.
 Op dat moment gaat het detectiesysteem zijn werk doen.
 Het detectiesysteem (dit zijn de cellen die dag en nacht in het lichaam op zoek zijn naar indringers).
Als een detectiecel iets gevonden heeft hecht het zich vast en kapselt het in.
 Vervolgens stuurt het chemische signalen uit naar het aanpassingssysteem.
 Wat op zijn beurt in actie komt om het virus te vernietigen.
 Dit gebeurt alleen als de communicatie 100% in orde is.
We weten nu dat de haartjes op de cellen voor de communicatie zorgen.
 We weten ook dat die haartjes zijn opgebouwd uit acht enkelvoudige suikers.
 Laten we die chemische signalen van de cellen vergelijken met ons telefoonverkeer.
 Stel dat het ontbreken van één enkelvoudige suiker op het haartje van de cel gelijk staat aan het ontbreken van één getal op Uw telefoon.
 Laten we zeggen dat de 2 ontbreekt.
 Dan kunt U alle telefoonnummers waar een 2 in voorkomt niet meer bereiken en 112 bellen voor hulp gaat ook niet meer.
De gevolgen van slechte communicatie kunnen zijn: een overactief immuunsysteem, een overactief immuunsysteem vernietigt goede cellen.
 Er zijn wel 80 verschillende ziektes die hiermee in verband staan.
 Ook een minder actief immuunsysteem leidt tot problemen.
Een minder actief immuunsysteem reageert niet adequaat op gevaren.
Hierdoor kunnen kanker, infecties en nog veel meer ziektes ontstaan.
Voelt U dat Uw cellen bezig zijn?
Voelt U dat Uw cellen niet bezig zijn?
Tja, we weten het niet.
 Je voelt er niets van.
Dat is ook de reden dat een kanker 90% van zijn leven onopgemerkt blijft.
Nu zult U zeggen het is een mooi verhaal, maar waar zijn de bewijzen?
Ik ga het U nu vertellen.
 Harpers Biochemistry een Medical Textbook (medisch leerboek) is herschreven in 1996.
In hoofdstuk 56 van de 24e editie staat geschreven dat er ongeveer 200 enkelvoudige suikers in de natuur worden gevonden.
Echter, slechts 8 worden er teruggevonden in de kettingen van glycoproteïnen.
Glycoproteïnen zijn die haartjes op de menselijke cel.
 De doktoren die na 2002 zijn afgestudeerd hebben de kennis uit dit medisch leerboek tot zich kunnen nemen.
 De doktoren die voor 2002 zijn afgestudeerd weten er meestal niets van.
Het in 1998 gepubliceerde Acta Anatomica, een prestigieus medisch tijdschrift, publiceerde een studie over enkelvoudige suikers.    
Een deel uit deze publicatie gaat als volgt: monosaccharide’s represent an alphabet of biological information similar to amino acids and nucleic acids, but with unsurpassed coding capacity.
In The New England Journal of Medicine van 3 Augustus 2000, nummer 343 staat: The main distinction between the innate and adaptive immune systems lies in the mechanisms and receptors used for the immune recognition.
In dit artikel wordt beschreven dat als je één van de acht enkelvoudige suikers niet hebt je dan een communicatiestoring tussen je cellen krijgt.
In het blad American Asscociation For the advancement of science van 23 maart 2001 nummer 291 staat een foto op de voorpagina van een menselijke cel.
Op deze foto zijn duidelijk de haartjes van suikermoleculen te zien.
In dit nummer wordt onder andere geschreven: Altering some of the surface sugars associated with cancer cells can control tumor growth.
Ook een boek Sugars that heal beschrijft dat zelfs kleine hoeveelheden van deze suikers of het gebrek er aan grote effecten kunnen hebben.
Op de voorpagina van het blad Scientific American van juli 2002 staat “Sweet Medicine”, het gaat daarin weer over dezelfde wetenschap.
Technology Review van februari 2003 riep deze technologie uit tot één van de 10 technologieën die de wereld zullen veranderen.
Op 14 november 2001 werd de leidinggevende ambtenaar op medisch gebied in een bijeenkomst achter gesloten deuren door het Amerikaanse congres ondervraagd naar de werking van glyconutrients.
Het ging over biologische oorlog.
Die medicus verklaarde dat als het lichaam deze 8 suikers toegediend kreeg via de voeding en de cellen hun kettingen van suikermoleculen correct maakten, dit er voor zorgt dat virussen en bacteriën zich niet aan de cel kunnen hechten.
Ik wil dit illustreren met het volgende voorbeeld: Je kunt een giftige slang in je huis hebben, maar als zijn bek is dichtgeplakt, kan hij je niet bijten. Je kunt een virus oplopen, maar zolang het virus zich niet aan de cel kan hechten, gebeurt er niets.
Ik wil U nog iets citeren wat die ambtenaar aan het Amerikaanse Congres liet weten: In gevallen van uitzonderlijke blootstelling aan virussen of bacteriën is aangetoond dat een toediening van een hogere dosis glyconutrients dan in de natuur voorkomt effect heeft op de voorkoming van infecties.
Het belang van deze suikers is enorm.
 Deze suikers zijn de poortwachters van de cel.
Niets komt in de cel of gaat er uit als de poortwachters het niet toelaten.
Een voorbeeld: je mist één van de acht suikers en je cel herkent daardoor geen glucose.
Dan ben je een type 2 diabetisch.
Nog een voorbeeld: je lijdt aan botontkalking (osteoporose) en je drinkt melk en iedere dag neem je kalktabletten.
Je doet alles wat de dokter zegt.
 Maar het helpt niet, je botdichtheid gaat alleen maar achteruit.
Dit komt omdat er niets in of uit de cel gaat wat niet herkend wordt door een van deze suikers met andere woorden, als calcium niet herkend wordt door de poortwachters of wel de haartjes, komt er geen calcium in de cel.
Een Amerikaans instituut heeft ontdekt dat 8 van de 10 ouderdomskwalen zich omkeren als men gluconutients toedient.
Als je dus een osteoporose patiënt bent en je botdichtheid wordt minder, zal je botdichtheid weer toenemen als je glyconutrients neemt.
Het is dus niet zo dat deze kennis niet aanwezig is, het wordt alleen niet door iedereen herkend.
U kent wel het spreekwoord: horende doof en ziende blind.
Of zoals Wim Kan ooit zei: “Lieve mensen. Ik hoop voor U allen dat U in het nieuwe jaar veel klavertjes 4 zult vinden, maar een ding hoop ik nog meer voor U en dat is dat U kunt tellen, want anders heeft U er niets aan”.
Deze suikers hebben niets te maken met de behandeling van ziektes.
Deze suikers zijn alleen maar het voedselcomponent dat je lichaam nodig heeft om normaal te functioneren.
Je lichaam is de genezer, je lichaam heeft de door God geschonken mogelijkheid zichzelf te genezen van alle kwalen, als je het lichaam maar geeft wat het nodig heeft.
Wat heeft het menselijk lichaam nodig?
Communicatie waarvoor die 8 suikers nodig zijn.
Verdediging en reparatie, ook wel bekend als antioxydanten. Zoals vitamine C, chocolade, druivenpitten extract. Deze stoffen beperken schade aan de cel.
 Er zijn echter maar 2 antioxydanten die in de cel werken.
 Één daarvan bezit de mens van nature.
 Een andere is Phytochemicals.
 Deze stoffen krijgt de mens door aan de plant gerijpte vruchten en groenten te eten.
 Aan de plant gerijpte groenten en vruchten ontwikkelen in de laatste dagen van volledige rijping deze phytochemicals.
 Dit doen de planten voor de bescherming van hun zaden.
Regulering. Dit gaat over het hormonale systeem.
 Uw lichaam is ontworpen om natuurlijke Plant-sterols te eten.
 Phytosterols zijn nodig voor de produktie van hormonen.

Deze 3 systemen zijn als olie, water en benzine voor uw auto.
Als van deze 3 er één ontbreekt, kom je niet erg ver.
 
Het vierde systeem is voeding.
 Dit gaat over vitaminen, mineralen en spoorelementen.
Dit is al heel lang bekend.
 Daarom hoef ik het hier niet uitgebreid over te hebben.
 Alleen dit: Uw lichaam is ontworpen om planten te verteren en niet om rotsen en vuil te verteren.
Planten verteren vuil, rotsen en water pas daarna kan het menselijk systeem het makkelijk tot zich nemen. De planten verteren deze stoffen uit de aarde zodat WIJ deze vitaminen en mineralen uit de planten kunnen verteren en er de vitaminen en mineralen uit kunnen halen.
Als U extra vitamine supplementen neemt, let er dan op dat U natuurlijke vitaminen neemt.
Als U niet zeker weet of Uw vitaminen supplementen natuurlijk zijn, kunt U een test doen.
Neem Uw supplement voor één keer op de nuchtere maag en wacht een paar uur.
 Als Uw maag niet van streek raakt, gebruikt U hoogstwaarschijnlijk een natuurlijk product.

Het vijfde systeem is vertering.
 In de darmen worden alle vitaminen, mineralen, proteïnen en alle andere stoffen aan het voedsel onttrokken.
De rest spoelen we door het toilet en noemen we ontlasting.
Dit systeem is heel belangrijk, want als dit systeem niet goed werkt heb je grote problemen.
De dokter zal het je zeggen.
 Ziektes beginnen vaak bij de spijsverteringsorganen.
 35% van alle kankergevallen hebben met de spijsverteringsorganen te maken.
Het grote probleem van overgewicht heeft te maken met voedsel en vertering.
Als er onvoldoende vitaminen, mineralen en andere stoffen in je voeding zitten kun je problemen met je gezondheid krijgen.
Als je voeding vol mineralen, vitaminen en andere stoffen zit maar je spijsvertering werkt niet goed, krijg je net zo goed gezondheidsproblemen.
Het menselijk lichaam registreert dat het te weinig vitaminen en andere stoffen heeft en geeft dat signaal door.
 We hebben honger en gaan weer eten.
We worden dikker en dikker maar de honger gaat niet weg.
Dit blijft zo tot het moment waarop het lichaam krijgt waar het om vraagt.

Als deze 5 systemen weer goed functioneren gaat het lichaam allerlei functies en mechanismen herstellen.

Om te eindigen wil ik de volgende spreuk citeren: twijfel nooit dat een kleine groep vastbesloten mensen de wereld kan veranderen.

U heeft de mogelijkheid om iemands leven te veranderen door deze kennis te delen met Uw vrienden en geliefden.
Ik denk dat U de mogelijkheid heeft om deze ontdekkingen door te geven aan vrienden en bekenden.
Sommige van deze mensen zullen U eeuwig dankbaar zijn.